Η εταιρεία

GKS Kernel started its activity in 2006 with its founder and shareholders, Mr. Georgios Gazis and Mr. Apostolos Voulgaris. The need to provide essential security services capable of providing solutions in the new reality, led us in 1993 to establish the first family company, looking forward to undertake a high level of security services, so that the company could dynamically join the security companies.

GKS Kernel and ZEYS Security are committed to the design and production of high quality security services and systems, as well as to the continuous improvement of the quality of its services and human resources. Our goal is to become permanent partners of companies and to be the main support in their every need.

Serious efforts were required to establish sensitivity and consistency throughout the employee pyramid, so that the management of health and safety could become one of the regulatory parameters in the selection of important operational activities of the company.

It is obvious that the formulation and adoption of the policy that we apply at work is just the beginning of the effort to satisfy the company’s customers, and long-term efforts are also required to achieve concrete and significant improvements. These efforts start with compliance with legislation, design and development of new products and security services. The company shall establish and provide without delay, the necessary resources to establish and maintain the occupational health and safety system.

GKS Kernel strictly follows the legal framework for the mandatory use of uniforms by its staff, but at the same time, as it pays special attention to its external image, it chose to cooperate with a leading Greek brand of men’s clothing, ”Dante”. A choice that reflects the need for the company’s staff to wear a special external “outfit” fully harmonised with the dynamic role of the company in the Greek market and especially on the island of Mykonos.

Kernel Security Services

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η GKS Kernel διαθέτει μηχανολογικό και τεχνικό εξοπλισμό για να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

  • 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων
  • Φυλάξεις με drone
  • Φυλάξεις και περιπολία με σκύλο Κ9
  • Άμεσες επεμβάσεις
  • Στόλος οχημάτων
  • Υπηρεσίες χρηματαποστολών
  • Υπηρεσίες απομακρυσμένης παρακολούθησης καμερών CCTV
  • Υπηρεσίες παρακολούθησης του στόλου μας με GPS
Διαβάστε περισσότερα
Kernel Security Services

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ SECURITY

Αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη βαρύτητα που διαδραματίζει η GKS Kernel τόσο στο εύρος της αγοράς εργασίας, αλλά και του κοινωνικού της ρολού ιδιαίτερα στις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιείται, δημιούργησε ένα Εγχειρίδιο Προσωπικού που ουσιαστικά αποτελεί ένα επιστέγασμα της 15ετούς εμπειρία της μέσα από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Διαβάστε περισσότερα
Kernel Security Services

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO

Η GKS Kernel ακολουθώντας στενά τα Διεθνή πρότυπα, δραστηριοποιείται στον κλάδο Υπηρεσιών Ασφαλείας. Διαθέτει και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο και καινοτόμο σύστημα σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες (Facility Services). Το προσωπικό μας καταρτίζεται από έμπειρα στελέχη που προσφέρουν μέσα από ένα ευρύ και συνεχόμενα εξελισσόμενο φάσμα » υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, αυστηρή τήρηση κανόνων ασφαλείας και ένα εξαιρετικά αναπτυγμένο οργανόγραμμα που ακολουθείται από όλο το έμψυχο δυναμικό.

Διαβάστε περισσότερα

IF YOU ARE INTERESTED IN OUR SERVICES CONTACT US DIRECTLY