Στον κλάδο των υπηρεσιών της εταιρείας εντάσσονται και οι υπηρεσίες κάλυψης εκδηλώσεων. Η GKS Kernel αναλαμβάνει τη φύλαξη & την ασφάλεια χώρων Μαζικής Εστίασης (Συνέδρια, Αθλητικές εκδηλώσεις, Club, Πολιτιστικές Εκδηλώσεις).

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων η φύλαξη και η προστασία τόσο των ανθρώπων όσο και του χώρου γίνεται από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Το προσωπικό της Κernel Security εκπαιδεύεται με βάση τις ανάγκες του κάθε χώρου σε ασφάλεια. Πολύ σημαντική θεωρείται η εξοικείωση με το περιβάλλον, αλλά και με τις δραστηριότητες του κάθε πελάτη.

Η αυστηρή επιλογή προσωπικού ασφαλείας αφενός και αφετέρου η συνεχής εκπαίδευση στο ιδιαίτερο νευραλγικό κομμάτι Διαχείριση Πλήθους κάνει την εταιρεία μας να είναι πρωτοπόρος στην Ελλάδα. Όλη η διαδικασία ελέγχου συντονίζεται από τους υπευθύνους Captains, το τμήμα ποιότητας ελέγχου προσωπικού και το νομικό μας σύμβουλο.

Λήψη PDF