Το Κ. Λ. Σημάτων στεγαζεται σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο συμφώνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Χώρος που παρέχει υψηλό επίπεδο Ασφαλείας και εξοπλισμό διασφάλισης αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS), Κεντρικό κατανεμητή του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος εντος του Χώρου, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία των γραμμών, όσο και να διασφαλιστεί το απόρρητο των τηλεπικοινωνιών.

– Δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών με εξειδικευμένο λογισμικό αυτόματης επεξεργασίας εισερχομένων σημάτων, με αυτόματη μηχανογράφηση

– Εξοπλισμό διασφάλισης αδιάλειπτης παροχής ισχύος που απαρτίζεται από UPS με μπαταρίες και γεννήτρια

– Κεντρικό κατανεμητή του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος εντός του Κέντρου Λήψης Σημάτων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται τόσο η συνεχής λειτουργία των γραμμών όσο και το απόρρητο των τηλεπικοινωνιών

Λήψη PDF