Η GKS Kernel εναρμονισμένη πλήρως στις επιταγές της σύγχρονης εποχής δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στον ορό πρόληψη έχει εκπονήσει μελέτη που αποσκοπεί στην εξάλειψη ή στην μείωση της επικινδυνότητας και της εμπάθειας από εσωτερικές & εξωτερικές απειλές. Είναι μια συστηματική και δυναμική διαδικασία που έχει στόχο την δημιουργία ενός πιο υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Ένα άρτιο εκπαιδευόμενο προσωπικό, κατάλληλα εξοπλισμένο, διενεργεί τις στατικές φυλάξεις χώρων. Ο υπεύθυνος του προσωπικού ασφαλείας καταγράφει ότι έχει οριστεί εκ των από υπευθύνους του φυλασσόμενου χώρου.

Έχοντας ως προτεραιότητα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες μας, έχουμε θεσπίσει ένα πρωτόκολλο ενεργειών μέσα από το όποιο, συντονίζουμε, ελέγχουμε, φυλάσσουμε, και διευκολύνουμε την πρόσβαση άσων προσεγγίζουν. Παράλληλα δημιουργούμε μέσα από το αυστηρό πλαίσιο ασφαλείας συνθήκες ικανές να ελαχιστοποιήσουν οποιοδήποτε κίνδυνο.

Στατικές & Εποχούμενες φυλάξεις
Οικιών
Καταστημάτων
Εργοστασίων
Τραπεζών
Δημοσιών & Κρατικών κτιρίων
Νοσοκομείων
Λιμενικών & Αεροπορικών εγκαταστάσεων
Βιομηχανιών

Λήψη PDF