Η GKS Kernel εναρμονισμένη πλήρως στις ανάγκες της εποχής, θέλοντας να προστατέψει τους πελάτες της και τα περιουσιακά τους στοιχειά με το καλύτερο δυνατό τρόπο, παρέχει την υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης.

Υψηλής εκπαίδευσης προσωπικό ασφαλείας, σε περίπτωση λήψη σήματος συναγερμού, προβαίνει στην ανάλογη κινητοποίηση για την ταχεία διαπίστωση πιθανής παραβίασης του ασφαλισμένου χώρου. Επίσης ενημερώνει αρμόδιες Αρχές, παράλληλα ενημερώνεται διεξοδικά ο συνδρομητής.

Λήψη PDF