ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

By e k-2 Απριλίου, 2024 -Δεν υπάρχουν Σχόλια

Για τους υποψήφιους που πέρασαν επιτυχώς την συνέντευξη μας, Θα πραγματοποιηθούν Διήμερα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 06-07 Απριλίου (Σαββατοκύριακο) στην Θεσσαλονίκη

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

By e k-7 Απριλίου, 2023 -Δεν υπάρχουν Σχόλια

Για τους υποψήφιους που πέρασαν επιτυχώς την συνέντευξη μας, θα πραγματοποιηθούν διήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια: 22-23 Απριλίου (Σαββατοκύριακο) στην Αθήνα