Πιστοποίηση ISO

Η GKS Kernel ακολουθώντας στενά τα Διεθνή πρότυπα, δραστηριοποιείται στον κλάδο Υπηρεσιών Ασφαλείας. Διαθέτει και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο και καινοτόμο σύστημα σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες (Facility Services). Το προσωπικό μας καταρτίζεται από έμπειρα στελέχη που προσφέρουν μέσα από ένα ευρύ και συνεχόμενα εξελισσόμενο φάσμα » υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, αυστηρή τήρηση κανόνων ασφαλείας και ένα εξαιρετικά αναπτυγμένο οργανόγραμμα που ακολουθείται από όλο το έμψυχο δυναμικό.

Η GKS Kernel διαθέτει:

ISO 9001:2015
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας

ISO 45001:2018
Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της Εταιρείας

ISO 27001:2013
Σύστημα Διαχείρισης
Ασφάλειας Πληροφοριών της Εταιρείας

ISO 39001:2012
Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας της Εταιρείας

ΑΝ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ