Ανθρώπινο Δυναμικό

Διαδικασία επιλογής έμψυχου δυναμικού

Αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη βαρύτητα που διαδραματίζει η GKS Kernel τόσο στο εύρος της αγοράς εργασίας, αλλά και του κοινωνικού της ρολού ιδιαίτερα στις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιείται, δημιούργησε ένα Εγχειρίδιο Προσωπικού που ουσιαστικά αποτελεί ένα επιστέγασμα της 15ετούς εμπειρία της μέσα από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Το Εγχειρίδιο Προσωπικού αποτελεί εν κατακλείδι μια δέσμευση προς την εξελικτική κατεύθυνση στο τομέα της ασφάλειας, ταυτόχρονα όμως είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος που το προσωπικό της GKS Kernel αντλεί σαφείς πληροφορίες ώστε να παρέχει υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Το Εγχειρίδιο Προσωπικού συντελεί στην καλύτερη δυνατή δραστηριοποίηση του προσωπικού σε όλους τους πιθανούς χώρους εργασίας αφενός και αφετέρου είναι ένας σαφής οδηγός υποχρεώσεων & απαγορεύσεων σε πραγματικό χρόνο συμφώνα με τις νομοθετικές διατάξεις.

Η Εταιρεία μας ακολουθεί ένα αυστηρά θεσπισμένο πλαίσιο επιλογής προσωπικού που διακρίνεται σε δύο(2) φάσεις.

1η Φάση
Στην 1η φάση πραγματοποιείται μια διαδικτυακή συνέντευξη του υποψήφιου από την εταιρεία μας. Την σύνθεση της GKS Kernel αποτελούν ο ψυχίατρος και το τμήμα ποιότητας ελέγχου του προσωπικού. Προηγουμένως έχει σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή το βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου, καθώς επίσης τα απαραίτητα έγγραφα κριτήριου επιλογής προσωπικού: Άδεια Security, Λευκό ποινικό Μητρώο, Απολυτήριο Στρατού (1ης κατηγορίας για άνδρες), Απολυτήριο Λυκείου (τουλάχιστον), Χειρισμός & Γνώση Η/Υ, Ξένες Γλώσσες, Γνώση Πολεμικών Τεχνών (προαιρετικά). Η κατοχή των άνωθεν συνοδευτικών έγγραφων είναι απαραίτητη ώστε να δηλώσει ο υποψήφιος συμμέτοχη σε 1η Φάση. Αν ο υποψήφιος περάσει με επιτυχία την 1η Φάση τότε δύναται να πάρει μέρος στη Διαδικασία της 2ης Φάσης.

2η Φάση
Στην 2η Φάση λαμβάνουν μέρος όσοι υποψήφιοι έχουν περάσει με επιτυχία την 1η Φάση επιλογής. Στην 2η φάση καλείται ο υποψήφιος να παρακολουθήσει ένα πρωτοποριακό επιμορφωτικό πρόγραμμα τριών (3) ημερών. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα χωρίζεται σε Θεωρητική βάση & σε Πρακτική βάση. Από την GKS Kernel λαμβάνουν μέρος: ο Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας μας, Στέλεχος του ΚΕΜΕΑ, εκπρόσωπος του Ε.Κ.Α.Β, οι Επόπτες σε χώρους Μαζικής Εστίασης (Captains), οι Μέτοχοι της GKS Kernel. Το Επιμορφωτικό πρόγραμμα συντονίζει το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (H.R. Supervisors).

Για την υλοποίηση της εκπαίδευσης υποψήφιων Προσωπικού της Εταιρείας μας συνδυάζονται:

– Ηλεκτρονική παρουσίαση του Εγχειριδίου Προσωπικού της GKS Kernel από το Τμήμα Έλεγχου Ποιότητας Προσωπικού.

– Παρουσίαση Θεματικών Ενοτήτων & Ποινικής Δικονομίας (Εισαγωγή στο Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο), Θεωρητική ανάλυση των Βασικών Καθηκόντων Security & Τρόποι αντιμετώπισης έκνομων περιστατικών σε εργασιακό περιβάλλον. Η παρουσίαση συντονίζεται και διδάσκεται από το Νομικό μας Σύμβουλο.

– Παρουσίαση Πρακτικής Ύλης μέσα από διαδικασία προσομοίωσης και λήψης βίντεο αληθινών περιστατικών έκνομων ενεργειών και αντιμετώπισης αυτών . Πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ,στον οποίο ο υποψήφιος καλείτε να λάβει γενική γνώση της διαδικασίας Δράσης /Αντίδρασης έκνομων ενεργειών . Η Παρουσίαση συντονίζεται και διδάσκεται από τους Επόπτες Χώρων Μαζικής Εστίασης (Captains).

– Παρουσίαση Υλικοτεχνικού εξοπλισμού σε υποψηφίους.

ΑΝ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ